Obecně závazné vyhlášky


Obecně závazná vyhláška obce Horní Bečva č. 01/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. (26. 03. 2014)
(PDF / 0,1 MB)


Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád. (15. 06. 2015)
(PDF / 1,0 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro jejich volné pobíhání. (01. 11. 2015)
(PDF / 2,7 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/95 Udržování čistoty a veřejného pořádku. (13. 11. 2015)
(PDF / 0,2 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/1997 o spádovém obvodu škol a o zápisu dětí do I. tříd základní školy pro školní rok 1997 -1998. (13. 11. 2015)
(PDF / 0,2 MB)


Provozní řád kinosálu. (27. 08. 2015)
(PDF / 0,7 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci hlučných činností. (19. 06. 2017)
(PDF / 0,3 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her (15. 12. 2017)
(PDF / 268 kB)


Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu (16. 7. 2018)
(PDF / 509 kB)


Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro umístění reklamních zařízeních na objektech Obce Horní Bečva (1. 1. 2019)
(PDF / 584 kB)


Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o místním poplatku ze psů  (12. 12. 2019)
(PDF / 1.0 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 05/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce (12. 12. 2019)
(PDF / 972 kB)


Obecně závazná vyhláška č. 01/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4. 5. 2020)
(PDF / 1.5 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 02/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1. 1. 2021)
(PDF / 1.7 MB)


Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu (10. 5. 2021)
(PDF / 1.0 MB)


Obecně závazné nařízení obce č. 01/2021 nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje (8. 9. 2021)
(PDF / 431 kB)


Řád obecního pohřebiště obce (8. 9. 2021)
(PDF / 6.0 MB)


 

Komentáře nejsou povoleny.