Územní plán Horní Bečva

Návrh územního plánu Horní Bečva I. A textová část (PDF / 1.0 MB)

Opatření obecné povahy č. 01/2020 (PDF / 437 kB)

Odůvodnění územního plánu Horní Bečva II. A textová část (PDF / 1.7 MB)

Vyhodnocení vlivů územního plánu Horní Bečva na udržitelný rozvoj území (PDF / 1.2 MB)

Příloha IV. A k OOP č. 01/2020 (PDF / 244 kB)

Příloha IV. B k OOP č. 01/2020 (PDF / 1.7 MB)

 

Odůvodnění – výkres širších vztahů (PDF / 6.4 MB)

Klad listů územního plánu

Hlavní výkres

List A (PDF / 1.8 MB)
List B (PDF / 1.0 MB)
List C (PDF / 835 kB)
List D (PDF / 1.0 MB)

Kordinační výkres

List A (PDF / 3.8 MB)
List B (PDF / 3.7 MB)
List C (PDF / 3.5 MB)
List D (PDF / 1.3 MB)

Výkres základního členění území

List A (PDF / 713 kB)
List B (PDF / 766 kB)
List C (PDF / 608 kB)
List D (PDF / 190 kB)

Dopravní infrastruktura

List A (PDF / 1.5 MB)
List B (PDF / 1.5 MB)
List C (PDF / 1.2 MB)
List D (PDF / 353 kB)

Energetika, telekomunikace

List A (PDF / 1.5 MB)
List B (PDF / 1.8 MB)
List C (PDF / 2.0 MB)
List D (PDF / 1.8 MB)

Výkres VPS, VPO a asanací

List A (PDF / 536 kB)
List B (PDF / 341 kB)
List C (PDF / 268 kB)
List D (PDF / 119 kB)

Vodní hospodářství

List A (PDF / 3.3 MB)
List B (PDF / 2.7 MB)
List C (PDF / 2.0 MB)
List D (PDF / 1.3 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdních fondů

List A (PDF / 3.0 MB)
List B (PDF / 2.1 MB)
List C (PDF / 1.7 MB)
List D (PDF / 470 kB)

 

Komentáře nejsou povoleny.