KONTAKTY OÚ

Telefon: 571 645 105 / 571 115 811

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 7 - 11 12 - 16:30
Středa: 7 - 11 12 - 16:30

Kalendář akcí

všechny události  >

planujvylety.cz

Občan > Správa obce > Czech POINT

Czech POINT

Na obecním úřadě Horní Bečva, kancelář výstavby a matriky, jsou zřízena dvě pracoviště Czech POINTu - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Jedná se o převod elektronického dokumentu do papírové podoby dle příslušného programu, jehož prostřednictvím mohou občané požádat o ověřené výpisy z těchto registrů:

KATASTRU NEMOVITOSTÍ

OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

REJSTŘÍKU TRESTŮ

Výpis z katastru nemovitostí je prováděn podle listu vlastnictví nebo čísla budovy.

Výpisy z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku se provádějí podle identifikačního čísla (IČ) právnické nebo fyzické osoby.

Výpis z rejstříku trestů je výpisem z neveřejné evidence a občan žádající o výpis z RT musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Výše uvedené výpisy jsou opatřeny ověřovací doložkou včetně podpisu ověřující osoby a otisku úředního razítka.

Vydání výstupu z informačního systému veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku) je zpoplatněno a to částkou 100,- kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů je zpoplatněno částkou 50,- Kč.

Uvedené správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se platí v hotovosti na jednotlivých pracovištích obecního úřadu.

Admin | Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz, součást Doménová koule. Tvůrce webdesignu: studio spoj.se