Svoz komunálního odpadu

Netříděný – směsný komunální odpad – popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Tříděný odpad:

Plasty – žluté pytle; Sklo – zelené pytle; Papír – ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:

Interval svozu 1x za měsíc. O přesném termínu budete vždy informování ve Zpravodaji a v kalendáří akcí.

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypání.

Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného dvora u fotbalového hřiště, kde je rovněž umístněn ocelový otevřený kontejner pro odložení směsného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od výměny oken u rodinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), jednotlivé plastové a skleněné láhve je možno odložit do kontejnerů umístněných před nákup. střediskem Jednota, na parkovišti před hřbitovem, před Biliard Barem u Hotelu Valaška, před Potravinami u přehrady.
Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz) a ve sběrném dvoře.

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru tříděného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů u společnosti, které tyto odpady předáváme.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany a chataře:

V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání domovního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do sběrného dvora.

Komentáře nejsou povoleny.