Napojení vrtu do úpravny vody Šorstýn

Projekt Horní Bečva – lokalita Šorstýn – napojení vrtu do úpravny vody řešil vystrojení nového vrtu HV103 a jeho připojení v celkové délce 316 bm do úpravny vody stávajícího obecního vodovodu.

Realizací projektu tedy došlo jednoznačně k posílení zásobování cca 400 obyvatel obce Horní Bečva napojených na stávající obecní vodovod pitnou vodou.

Sledovaných indikátorů bylo dosaženo vystrojením 1ks nového posilového podzemního zdroje vody HV103, jehož vydatnost je v současné době využívána na průměrný povolený odběr cca 1,5 l/s což odpovídá min. 47 300 m3 dodané pitné vody za rok.

V první etapě projektu byl v roce 2018 realizován nový zdroj pitné vody HV103 jako posilový zdroj k původnímu vrtu v lokalitě Šorstýn HV 102. Ve druhé etapě projektu realizované v roce 2019 byl vrt HV103 vystrojen a připojen na úpravnu vody stávající vodovodní sítě. Vydatnost nového posilového zdroje je v současné době 1,5 l/s. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že realizace obou etap projektu plně odstranila hrozící riziko vyplývající z neustále klesající vydatnosti tří stávajících zdrojů pitné vody v obci Horní Bečva vybudovaných postupně v letech 1986 – 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *