Benefiční koncert na podporu opravy varhan

Benefiční koncert na podporu opravy varhan

Na opravu varhan můžete přispět finančním darem na účet: 190007405/0300, variabilní symbol: 2019.V případě potřeby potvrzení o přijetí daru, kontaktuje prosím Farní úřad Horní Bečva.

Detaily

Začátek v

2.6.2019 - 16:00

Kategorie akcí

akce, koncert

Místo konání akce

Komentáře nejsou povoleny.