Zahájeny práce na půdních bytech v kulturním domě

Dne 20.1.2020 byly zahájeny stavební práce na půdních bytech v kulturním domě, které jsou realizovány v rámci projektu Sociální bydlení v obci Horní Bečva
Sociální bydlení v obci Horní Bečva
je spolufinancován Evropskou unií.
 
 
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009114
Příjemce dotace: Obec Horní Bečva
Výzva: 80. Výzva IROP – Sociální bydlení (SVL) II.
Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Celkové náklady:   5 423 564,70 Kč
Dotace:                     4 486 505,07 Kč
 
 
Stručný popis projektu
Cílem projektu je vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení v obci Horní Bečva. Projekt bude realizován v budově kulturního domu, kde budou provedeny vestavby bytových jednotek do půdního prostoru. Vzniknou zde 4 bytové jednotky se základním vybavením.
 
Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020.

Komentáře nejsou povoleny.