Vymáhání dluhů od neplatičů

Navzdory četným urgencím a upomínkám stále existuje zlomek permanentních neplatičů poplatků za odpad. Obec Horní Bečva byla nucena situaci řešit.

Tato zpráva se prakticky netýká 99 % občanů naší obce, nicméně je dobré o tom vědět.

Navzdory četným urgencím a upomínkám stále existuje zlomek permanentních neplatičů poplatků za odpad. Pracovníci obecního úřadu vynaložili nemalé úsilí a čas, aby dali dlužníkům opakovaně možnost závazky uhradit, leč marně. Nevíme, zda tak činí záměrně, či z nedbalosti a liknavosti.  Z tohoto důvodu a s ohledem na § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) zahájil Obecní úřad Horní Bečva smluvní spolupráci se soudním exekutorem. Tento bude s Obcí Horní Bečva spolupracovat při vymáhání nezaplacených poplatků nejen za odpad, ale i za další neuhrazené závazky vůči obci. Činíme tak s těžkým srdcem, nicméně nelze podporovat morální hazard, kdy řádně a zodpovědně jednající většina bude doplácet na několik jednotlivců, spoléhajících na to, že Obec Horní Bečva neumí své pohledávky zodpovědně vymoci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *