Územní plán Horní Bečva

12. zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, které se konalo 18. června 2020, schválilo opatření obecné povahy č. 01/2020 “Územní plán obce Horní Bečva”.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění lze nahlížet u pořizovatele, t. j. na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, Letenská 1918, a na Obecním úřadě Horní Bečva po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Úplné znění opatření obecné povahy č. 01/2020 je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.roznov.cz / Městský úřad / odbory a oddělení / odbor strategického rozvoje a projektů / územní plánování / územní plán Horní Bečva.

Ve smyslu § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Veškeré dokumenty týkající se územního plánu Horní Bečva jsou na tomto odkaze.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *