Územní plán Horní Bečva

12. zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, které se konalo 18. června 2020, schválilo opatření obecné povahy č. 01/2020 “Územní plán obce Horní Bečva”.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění lze nahlížet u pořizovatele, t. j. na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování, Letenská 1918, a na Obecním úřadě Horní Bečva po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Úplné znění opatření obecné povahy č. 01/2020 je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.roznov.cz / Městský úřad / odbory a oddělení / odbor strategického rozvoje a projektů / územní plánování / územní plán Horní Bečva.

Ve smyslu § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Veškeré dokumenty týkající se územního plánu Horní Bečva jsou na tomto odkaze.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *