Umístění rekuperačních jednotek v budově ZŠ v obci Horní Bečva

Předmětem projektu je systém nuceného větrání s rekuperací tepla do školní budovy. Zadavatel má v úmyslu žádat o dotace z dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) prioritní osa 5 – energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Komentáře nejsou povoleny.