Rozvoj zájmových útvarů v rámci školního klubu se zaměřením na technické a řemeslné dovednosti

„Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rozvoj zájmových útvarů v rámci školního klubu se zaměřením na technické a řemeslné dovednosti“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004911), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Předkládaný projekt řeší současný nedostatek kvalitních prostor pro zájmové a neformální vzdělávání na ZŠ Horní Bečva. Žadatelem o dotaci je obec. Součástí projektu jsou stavební úpravy budovy ZŠ, zřízení 2 učeben pro zájmové vzdělávání, jejich vybavení a nákup učebních pomůcek. Dále budou rekonstruovány sociálního zařízení pro pedagogy a zřízen bezbariérový průchod. V okolí budovy proběhne výsadba a instalace mobiliáře. Předpokládaný projekt je zajištěn po všech stránkách.“

Komentáře nejsou povoleny.