Odstávka elektrické energie – listopad 2020

Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o odstávce elektrické energie v listopadu.


09.11.2020 (07:45 – 15:45) – plánovaná odstávka č. 110060740346

Horní Bečva 139, 380, 597, 785, 1035, E305, E519


10.11.2020 (07:45 – 15:45) – plánovaná odstávka č. 110060739372

Horní Bečva 60, 120, 199, 367, 390, 394, 456, 465, 501, 503, 540, 544, 550, 588, 600, 606, 609, 633, 651, 654, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 687, 703, 706, 782, 825, 826, 827, 829, 832, 873, 925, 1031, parc. č. 1, parc. č. 38/11, parc. č. 39/3, parc. č. 1142, parc. č. 1944/1, parc. č. 5205/3, parc. č. 5822/12, parc. č. 5874/14, E559, E66
Kněhyně-Kobylská 59, 540, 544, 655


18.11.2020 (07:45 – 15:45) – plánovaná odstávka č. 110060734301

Hluboké 779
Horní Bečva 2, 3, 4, 10, 54, 60, 62, 120, 122, 126, 199, 233, 249, 253, 262, 367, 390, 394, 456, 465, 501, 503, 520, 534, 540, 544, 546, 550, 559, 569, 588, 600, 606, 609, 622, 633, 651, 654, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 685, 687, 703, 706, 715, 728, 760, 782, 783, 784, 799, 819, 825, 826, 827, 829, 832, 861, 870, 873, 891, 893, 916, 925, 941, 959, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 1000, 1018, 1019, 1025, 1031, parc. č. 1, parc. č. 38/11, parc. č. 39/3, parc. č. 51/1, parc. č. 95/7, parc. č. 110, parc. č. 419/10, parc. č. 468/1, parc. č. 518, parc. č. 520/6, parc. č. 622, parc. č. 695/10, parc. č. 707/3, parc. č. 723/1, parc. č. 723/33, parc. č. 723/39, parc. č. 1142, parc. č. 1944/1, parc. č. 2806, parc. č. 5205/3, parc. č. 5822/12, parc. č. 5830/2, parc. č. 5874/14, parc. č. ST.1156, E10, E109, E149, E178, E213, E320, E377, E457, E465, E48, E491, E5, E508, E534, E559, E567, E576, E585, E66, E70
Kněhyně-Kobylská 6, 7, 8, 9, 11, 12, 29, 35, 36, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 73, 85, 156, 254, 259, 260, 269, 273, 300, 308, 315, 338, 357, 395, 406, 414, 436, 482, 485, 487, 488, 500, 508, 510, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 555, 556, 559, 569, 578, 579, 581, 583, 592, 596, 604, 610, 612, 613, 619, 635, 639, 640, 652, 655, 665, 670, 671, 672, 679, 680, 684, 699, 711, 713, 716, 719, 721, 722, 728, 735, 749, 758, 765, 770, 778, 781, 786, 787, 792, 815, 817, 823, 824, 831, 833, 837, 838, 839, 845, 847, 849, 862, 864, 865, 875, 891, 900, 902, 910, 912, 917, 927, 928, 930, 940, 941, 957, 958, 964, 983

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Komentáře nejsou povoleny.