Odstávka elektrické energie – srpen

Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o odstávce elektrické energie v srpnu.


11.08.2020 (08:00 – 19:00) – plánovaná odstávka č. 110060724221

Horní Bečva 426, E217, E422, E506, E507


18.08.2020 (08:00 – 19:00) – plánovaná odstávka č. 110060724229

Horní Bečva 426, E217, E422, E506, E507


25.08.2020 (08:00 – 17:30) – plánovaná odstávka č. 110060724246

Horní Bečva 70, 71, 72, 111, 268, 400, 454, 525, 547, 589, 643, 667, 668, 673, 675, 678, 694, 695, 700, 701, 702, 705, 718, 732, 743, 764, 791, 793, 807, 816, 835, 853, 854, 878, 882, 885, 932, 991, 999, 1044, parc. č. 1834/2, E133, E197, E77


25.08.2020 (08:00 – 19:00) – plánovaná odstávka č. 110060724233

Horní Bečva 426, E217, E422, E506, E507

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Komentáře nejsou povoleny.