Objekt Sokolovny – vyhodnocení projektu


V roce 2017 proběhla v obci Horní Bečva rekonstrukce objektu TJ Sokol č.p. 799.

Předmětem rekonstrukce bylo zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nad terasou a zateplení střechy, výměna výplní stavebních otvorů a instalace zdroje tepla včetně vybudování otopné soustavy.

Název projektu: Energetické úspory – objekt TJ SOKOL Horní Bečva

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001740Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nad terasou a zateplení střechy, výměně oken a dveří otvorů a instalaci zdroje tepla včetně vybudování otopné soustavy objektu TJ Sokol č.p. 799.

Celkové náklady:                    4 388 807,37 Kč

Celkové způsobilé výdaje:   4 300 138,50 Kč

Výše dotace:                            1 720 055,40 Kč (40 %)

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 168,74 GJ/rok, tj. o 54,5 %, snížení emisí CO2 o 50,47 t/rok, tj. o 76,7 %, provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům obce Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

Sokolovna před realizací
Sokolovna po realizaci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *