Obec Horní Bečva byla úspěšná v žádostech o dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Naše obec Horní Bečva obdržela hned 3 dotace na inrastrukturu z dotačního titulu SFDI.


Konkrétně se jedná o akce “Chodník podél silnice I/35 v k.ú. Horní Bečva” (od “přidružené” k benzince), “Bezpečný přechod včetně SSZ” a “Cyklostezka centrem obce s prvky zklidnění dopravy“.

Realizace projektů bude zahájena na podzim tohoto roku. Chodník k benzince by měl být dokončen do konce roku, cyklostezka – zklidnění dopravy a bezpečný přechod by měl být dokončen v 1. pololetí 2022. Přidělením dotace tak byla potvrzen přínos pro bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména chodců.

Děkujeme za pochopení  a omlouváme se případné komplikace během realizace projektů.

Pro více informací klikněte – zde.

Komentáře nejsou povoleny.