Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka

V pondělí 3.9.2018 byla zahájena další fáze projektu Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka.

a to zahájením modernizace úpravny vody a jímání v Mečůvce. Během realizace této fáze bude tento vodní zdroj odstaven. Kapacita vodního zdroje Mečůvka bude přechodně nahrazena vodními zdroji Hluboký a Šorstýn, z čehož vyplývá i nutnost šetrného přístupu ke spotřebě pitné vody všech odběratelů. V předchozí etapě jsme realizovali velkou modernizaci vodojemu, propojili jsme zdroje pitné vody a hlavně realizovali nový vodovodní řad včetně přípojek. Toto se nám podařilo bez větších odstávek v dodávkách pitné vody, a to i navzdory suchu, které náš region postihlo. Pokud nastaly občanům v rámci realizace drobné komplikace, omlouváme se a děkujeme za pochopení. Po dokončení stavebních úprav na úpravně bude na jaře následovat oprava komunikací, které byly dotčeny stavbou vodohospodářské infrastruktury.

Projektové označení: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004721

Dokumentace (PDF / 841 kB)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *