Máte zaplacen poplatek za komunální odpad za rok 2020 ?

Placení poplatku za komunální odpad mělo splatnost 30. září 2020. Pokud jste tak neučinili, pak by Vám mohly být užitečné uvedené informace.

Upozorňujeme občany Horní Bečvy a vlastníky rekreačních chat a objektů sloužících k individuální rekreaci, kteří ještě nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích a OZV Obce Horní Bečva č. 04/2019 dle stanovené splatnosti do 30. 9. 2020, aby uhradili tento poplatek následujícím způsobem: ·
– v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva ·
– převodem na účet OÚ Horní Bečva, č. ú. 90026764/0600
variabilní symbol u rod. domů: 11337 + číslo popisné
variabilní symbol u rekr. chat: 21337 + číslo evidenční

Doporučujeme občanům NEODKLADNĚ uhradit tento místní poplatek! Vymáhání poplatku přes exekutora vás bude stát mnohem více!!!

Komentáře nejsou povoleny.