Jak dopadla sbírka pro Diakonii Broumov?

Ve dnech 10. – 13. listopadu 2020 občané nasbírali extrémní množství: 301 pytlů, 92 krabic a 42 tašek naplněných použitým ošacením, lůžkovinami, látkami, domácími potřebami, obuví, hračkami, knihami, časopisy a menšími elektrospotřebiči. Byla přinesena i 1 dětská autosedačka a 1 kytara.

Sběr probíhal za přísných hygienických podmínek. Prostory a přinesené věci byly ihned dezinfikovány ANTI – COVIDEM.

Co se děje s nasbíraným materiálem v Diakonii Broumov – sociální družstvo se 150 zaměstnanci? Po roztřídění – za měsíc 700 – 800 tun – najde 50% přímé uplatnění v azylových domech, charitativních organizacích, také při mimořádných humanitárních akcích. Zbytek se roztřídí na tzv. druhotné suroviny.

Klub důchodců Horní Bečva velmi děkuje všem občanům, kteří se na této smysluplné a potřebné akci aktivně podíleli.

Sbírat budeme opět na jaře – březen, duben – včas upozorníme.

                                                          Jana Pospíšilová a Marie Němcová

Komentáře nejsou povoleny.