Energetické úspory a instalace centralizované VZT v učebnovém pavilonu ZŠ Horní Bečva

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

5.1b Předmětem podpory je instalace centralizované VZT v učebnovém pavilonu ZŠ Horní Bečva č.p.544. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 1 736 350 Kč
Dotace EU: 1 215 445 Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 520 905 Kč (30%)

Ke stažení – zde.

 

5.1a Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště budovy, stropní konstrukce a střechy v učebnovém pavilonu ZŠ Horní Bečva č.p. 544. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 3 292 811 Kč
Dotace EU: 1 152 484 Kč (35%)
Příspěvek příjemce podpory: 2 140 327 Kč (65%)

Ke stažení – zde.

Řídíci orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prosředí
Příjemce dotace: Obec Horní Bečva

 

Komentáře nejsou povoleny.