Efektivní veřejná správa v obci Horní Bečva (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016793)

Cílem projektu je rozvoj nástrojů efektivní komunikace obecní a veřejné správy směrem k občanům.

Aktivity z oblasti komunikace veřejné správy směrem k občanům:
• pořízení elektronických úředních desek
• tvorba mapového portálu
• aktualizace webových stránek
• zpracování komunikační strategie obce

V rámci přípravy projektu by obec Horní Bečva ráda zjistila, jak kvalitně jsou její občané informováni a jak nejlépe jim předat co nejvíce informací o dění v obci. Z tohoto důvodu vznikl krátký dotazník a my budeme rádi za jeho vyplnění.

Dotazník je dostupný v on-line podobě na webových a facebookových stránkách obce do konce roku 2021. Dotazník si můžete také na uvedených stránkách stáhnout v PDF formátu, vyplnit a odevzdat do schránek umístěných na obecním úřadě a v prodejnách COOP Jednota a Potraviny Davidova do 31. 12. 2021. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Zpracování odpovědí bude probíhat anonymně. V dotazníku je taktéž prostor pro Vaše názory. Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu „Efektivní veřejná správa v obci Horní Bečva” (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016793), který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ODKAZ NA ON-LINE DOTAZNÍK – ZDE. 

Věříme, že vytvoření kvalitní komunikační strategie povede ke zlepšení spokojenosti občanů obce Horní Bečva.

Předem děkujeme za Váš čas, ochotu a spolupráci.

Rudolf Bernát, starosta


Komentáře nejsou povoleny.