Bečvanský skřivánek 2019

V pátek 22. února se uskutečnil 21. ročník Bečvanského skřivánka.

Pěvecká soutěž je určena žákům 1. stupně naší školy.

Žáci soutěží ve třech kategoriích Pískle, Skřivánek a Skřivančice 2019. V průběhu programu vystoupí všechny třídní kolektivy s tanečním programem, který si připravily třídní učitelky se svými asistentkami.

V letošním roce vybrala porota, která se sešla v tomto složení:

Předsedkyně – paní Dagmar Zineckerová, dlouholetá vedoucí různých pěveckých sborů, členové byli pan Jan Děcký, ředitel školy, paní Jana Poláchová za obecní úřad Horní Bečva, paní Šárka Gajová, ředitelka ZŠ Hutitsko Solanec a Pavlína Přikrylová, ředitelka ZŠ z Prostřední Bečvy, tyto zpěváky:

V kategorii Pískle 2019 (určeno žákům 1. a 2. třídy) vyhrál Štěpán Trčka z 1. třídy s písní Měsíček svítí. 2. místo obsadil Adam Blinka (2. třída), který zazpíval lidovou písničku Nechoď Janku a na 3. místě skončila Apolena Strnadelová (2. třída) s písničkou Káča našla ptáče. Dále porota udělila cenu poroty Viktorii Ondruchové z 2. třídy a Amelii Rae Valové (1. třída).

V kategorii Skřivan 2019 vystoupilo 6 chlapců, vítězství získal Lukáš Holčák ze 3. třídy s písní Buchet je spousta. Cenu poroty dostal Vojtěch Blinka ze 4. třídy.

11 děvčat zazpívalo v poslední kategorii Skřivančice 2019 a titul si vybojovala Vanessa Maléřová ze 4. třídy s písní Kdy vzlétnu já. Cenu poroty získaly Žaneta Skalíková – 4. třída, Julie Malinová a Natálie Mikudová z 5. A. Blahopřejeme vítězům.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zpěvákům, tanečníkům, našim moderátorům Davidu Solanskému, Emě Vavříkové, Julii Malinové a Karolíně Nytrové, pěveckému sboru Skřivani pod vedením paní Dity Gužikové, dětem z mateřské školky, které se představily s programem, který nacvičily paní učitelky Šudáková a Hrušková, Ondrovi Malinovi za zvučení, Josefu Blinkovi za nácvik písní a doprovod zpěváků. Díky patří i všem paním učitelkám z prvního stupně (paní Valové, Klimszové, Machálkové, Maléřové, Poláškové, Romanové, Malinové a Fiuráškové) za přípravu tanečních vystoupení.

Velký dík patří našim sponzorům – stavební firmě Swietelski z Valašského Meziříčí, obecním úřadům z Horní a Prostřední Bečvy, paní Malinové z místního papírnictví, paní Bartoškové z květinářství, paní Diatkové (obchod Mini Hobby), Lukáš Maléř – oprava aut a panu Aleši Stromšíkovi z místního uzenářství, který věnuje všem zpěvákům párek v rohlíku.

Skončil 21. ročník a můžeme se těšit na další 22. ročník.

Mgr. Daniela Křištofová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *