Necháváte zvíře volně pobíhat?


Každý majitel je povinen učinit opatření proti úniku zvířat..

To říká §13/1 Zákona na ochranu zvířat proti týrání
§27/2/f ; §27/12/c tohoto zákona stanoví výši pokuty až 50.000,– Kč. Toto je pouze pokuta!

Dále musíte počítat s uhrazením vzniklé škody, které upravuje §2933 Občanského zákoníku.
Může jít až o milionové částky (např. způsobí-li zvíře pád cyklisty z kola) – více v článku “Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem“.
Můžete se dopustit i ublížení na zdraví z nedbalosti a za to hrozí i vězení. Jeden z příkladů zde.

O tom, zda jste zvíře řádně zajistili proti úniku, rozhoduje soud, který si kromě svědectví sousedů může vyžádat znalecký posudek, zda oplocení, klec, terárium bylo vhodné pro zajištění zvířete proti úniku. A tady žádné výmluvy neobstojí!

Povinnosti uhradit škody způsobené zvířetem se těžko zbavíte a zaplatíte i soudní výdaje.

Komentáře nejsou povoleny.